Shyam Bhajan Hai Bharosa Bahut Mujhko Shyam Per Shyam – Lyrics

By | May 2, 2017

Shyam Bhajan: Hai Bharosa Bahut Mujhko Shyam Per Shyam – Lyrics

Jai Jai Shyam Jai Shri Shyam
Jai Jai Shyam Jai Shri Shyam

Jai Jai Shyam Jai Shri Shyam
Jai Jai Shyam Jai Shri Shyam

Jai Shri Shyam
Jai Shri Shyam

Hai Bharosa Bahut Mujhko Shyam Per Shyam
Hai Bharosa Bahut Mujhko Shyam Per Shyam

Hai Bharosa Bahut Mujhko Shyam Per Shyam
Hai Bharosa Bahut Mujhko Shyam Per Shyam

Shyam Per Apne Shyam Per
Shyam Per Apne Shyam Per

Dil Kurban Hai Apne Shyam ke Naam Per
Naam Per Naam Per

Hai Bharosa Bahut Mujhko Shyam Per Shyam
Hai Bharosa Bahut Mujhko Shyam Per Shyam

Malik Hai Shyam Mere Jag Ke Hai Data
Malik Hai Shyam Mere Jag Ke Hai Data

Chhoote Na In Ke Kabhi Charno Se Naata
Chhoote Na In Ke Kabhi Charno Se Naata

Malik Hai Shyam Mere Jag Ke Hai Data
Chhoote Na In Ke Kabhi Charno Se Naata

Rahe Kadmo Pe Inke Sir Umra Bhar
Rahe Kadmo Pe Inke Sir Umra Bhar
Umra Bhar
Umra Bhar

Hai Bharosa Bahut Mujhko Shyam Per Shyam
Hai Bharosa Bahut Mujhko Shyam Per Shyam

Jai Jai Shyam Jai Shri Shyam
Jai Jai Shyam Jai Shri Shyam
Jai Shri Shyam
Jai Shri Shyam

Hone Kabhi Naa Mujhko Lachar Deta
Karta Har Baat Poori Itna Pyar Deta

Hone Kabhi Naa Mujhko Lachar Deta
Karta Har Baat Poori Itna Pyar Deta

Chhoote Na Mera Kabhi Naam Per Dhaam Per

Hai Bharosa Bahut Mujhko Shyam Per Shyam
Hai Bharosa Bahut Mujhko Shyam Per Shyam

Daani Nahi Daaniyo Me Shri Shyam Jaisa
Pursh Nahi Purusho Me Shri Ram Jaisa

Daani Nahi Daaniyo Me Shri Shyam Jaisa
Pursh Nahi Purusho Me Shri Ram Jaisa

Hai Vishwash Mera Atal Shri Shyam Per

Hai Bharosa Bahut Mujhko Shyam Per Shyam
Hai Bharosa Bahut Mujhko Shyam Per Shyam

Hai Bharosa Bahut Mujhko Shyam Per Shyam
Hai Bharosa Bahut Mujhko Shyam Per Shyam

Shyam Per Apne Shyam Per
Shyam Per Apne Shyam Per

Dil Kurban Hai Apne Shyam ke Naam Per
Naam Per Naam Per

Hai Bharosa Bahut Mujhko Shyam Per Shyam
Hai Bharosa Bahut Mujhko Shyam Per Shyam

Jai Jai Shri Shyam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *