Shiv Bhajans Main to Shiv hi Shiv Ko Dhyau Jal Se Snan Karau – Lyrics

By | April 14, 2017

Shiv Bhajans: Main to Shiv hi Shiv Ko Dhyau Jal Se Snan Karau – Lyrics

Main to Shiv hi Shiv Ko Dhyau
Jal Se Snan Karau
Main to Shiv hi Shiv Ko Dhyau
Jal Se Snan Karau

Main to Shiv hi Shiv Ko Dhyau
Main to Shiv hi Shiv Ko Dhyau
Jal Se Snan Karau

Mai To Chaval Chandan Chadau
Mai To Chaval Chandan Chadau
Aur Aak Dhatura Laau
Aur Aak Dhatura Laau

Main to Shiv hi Shiv Ko Dhyau
Jal Se Snan Karau
Main to Shiv hi Shiv Ko Dhyau
Jal Se Snan Karau

Mai To Jaldhara Barsau
Mai To Jaldhara Barsau
Aur Agadbamb Mukh Gau
Aur Agadbamb Mukh Gau

Main to Shiv hi Shiv Ko Dhyau
Jal Se Snan Karau
Main to Shiv hi Shiv Ko Dhyau
Jal Se Snan Karau

Tab Prasnna Bhaye Shiv Raja
Tab Prasnna Bhaye Shiv Raja
Var Mango Saru Kaja
Var Mango Saru Kaja
Moko Aur Kachhu Na Chahiye
Shri Radha Krishna Milaye
Moko Aur Kachhu Na Chahiye
Shri Radha Krishna Milaye

Dhan Narsingh Ko Dhitihaari
Dhan Narsingh Ko Dhitihaari
Tato Var Mangyo Ati Bhari
Tato Var Mangyo Ati Bhari
Aus Moti Haar Ko Pavye
Aus Moti Haar Ko Pavye
Hari Bhaktan Ko Hari Bhavye

Moko Aur Kachhu Na Chahiye
Shri Radha Krishna Milaye

Moko Aur Kachhu Na Chahiye
Shri Radha Krishna Milaye

Moko Aur Kachhu Na Chahiye
Shri Radha Krishna Milaye

Moko Aur Kachhu Na Chahiye
Shri Radha Krishna Milaye