Satsang Bhajan: Uski Leela Badi Hai Niraali – Lyrics

By | March 23, 2017

Satsang Bhajan: Uski Leela Badi Hai Niraali – Lyrics

Uski Leela Badi Hai Niraali
Hai Niraali Hai Niraali Hai Niraali
Uski Leela Badi Hai Niraali

Uski Leela Badi Hai Niraali
Hai Niraali Hai Niraali Hai Niraali
Uski Leela Badi Hai Niraali

Yaad Karte Hai Shaam Aur Savare
Ho Ke Rahte Hai Ishwar Jo Tere
Ho Ke Rahte Hai Ishwar Jo Tere

Unke Ghar Hai Prati Din Diwali
Unke Ghar Hai Prati Din Diwali

Uski Leela Badi Hai Niraali
Uski Leela Badi Hai Niraali

Baag Unka Hamesha Hara Hai
Baag Unka Hamesha Hara Hai

Ghar Unka Hamesha Bhara Hai
Ghar Unka Hamesha Bhara Hai

Jyot Rab Ki Jinho Ne Jala Li
Jyot Rab Ki Jinho Ne Jala Li

Uski Leela Badi Hai Niraali
Uski Leela Badi Hai Niraali

Ek Ishwar Hai Sabka Hai Sahara
Ek Ishwar Hai Sabka Hai Sahara

Phool Har Ek Usko Pyara
Phool Har Ek Usko Pyara

Kyuki Har Ek Phool Ka Vo Hai Maali
Kyuki Har Ek Phool Ka Vo Hai Maali

Uski Leela Badi Hai Niraali
Uski Leela Badi Hai Niraali

Har Maata Ki Godee Sajaye
Har Maata Ki Godee Sajaye

Bhai Bahano ke Jode Milaye
Bhai Bahano ke Jode Milaye

Hai Dayalu Bada Jag Ka Maali
Hai Dayalu Bada Jag Ka Maali

Uski Leela Badi Hai Niraali
Uski Leela Badi Hai Niraali

Na To Dhan Humse Vo Chahata Hai
Na To Dhan Humse Vo Chahata Hai

Na To Vo Humse Ann Chahata Hai
Na To Vo Humse Ann Chahata Hai

Vo To Shraddha Ka Bhooka Hai Khali
Vo To Shraddha Ka Bhooka Hai Khali

Uski Leela Badi Hai Niraali
Uski Leela Badi Hai Niraali

Hai Niraali Hai Niraali
Niraali Niraali Niraali