Sai Baba Bhajans Mera Jeevan Tere Hawale Baba Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale – Lyrics

By | April 3, 2017

Sai Baba Bhajans: Mera Jeevan Tere Hawale Baba Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale – Lyrics

Mera Jeevan Tere Hawale
Mera Jeevan Tere Hawale
Baba Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale
Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale

Mera Jeevan Tere Hawale
Mera Jeevan Tere Hawale
Baba Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale
Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale

Mera Jeevan Tere Hawale
Mera Jeevan Tere Hawale
Baba Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale
Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale

Mera Jeevan Tere Hawale
Mera Jeevan Tere Hawale
Baba Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale
Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale
Mera Jeevan Tere Hawale

Bhav Sagar Me Jeevan Naiyya
Dol Rahi Hai O Rakhvaiya

Bhav Sagar Me Jeevan Naiyya
Dol Rahi Hai O Rakhvaiya

Bhav Sagar Me Jeevan Naiyya
Dol Rahi Hai O Rakhvaiya
Dol Rahi Hai O Rakhvaiya
Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale
Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale
Baba Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale
Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale

Mera Jeevan Tere Hawale
Baba Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale
Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale

Moh Maya Ke Bandhan Kholo
Hey Sai Apni Sharan Me Lo

Moh Maya Ke Bandhan Kholo
Hey Sai Apni Sharan Me Lo
Hey Sai Apni Sharan Me Lo
Iss Papi Ko Apna Le
Iss Papi Ko Apna Le
Baba Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale
Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale

Mera Jeevan Tere Hawale
Baba Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale
Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale

Ye Jeevan Hai Tujh Se Paya
Sab Tere Ko Koi Na Paraya

Ye Jeevan Hai Tujh Se Paya
Sab Tere Ko Koi Na Paraya

Ye Jeevan Hai Tujh Se Paya
Sab Tere Ko Koi Na Paraya
Sab Tere Ko Koi Na Paraya
Sweekaro Shirdi Wale
Sweekaro Shirdi Wale Baba
Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale
Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale

Mera Jeevan Tere Hawale
Baba Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale
Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale

Mera Jeevan Tere Hawale
Baba Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale
Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale
Isse Pag Pag Tu Hi Sambhale