Nadiya Na Piye Kabhi Apana Jal Vraksha Na Khaye Kabhi Apne Phal – Lyrics

By | May 13, 2017

Nadiya Na Piye Kabhi Apana Jal Vraksha Na Khaye Kabhi Apne Phal – Lyrics

Nadiya Na Piye Kabhi Apana Jal
Vraksha Na Khaye Kabhi Apne Phal

Nadiya Na Piye Kabhi Apana Jal
Vraksha Na Khaye Kabhi Apne Phal

Apne Tan Ka Mann Ka Dhan Ka
Dujo Ko De Jo Daan Hai
Vo Sachha Insaan Are Is Dharti Ka Bhagwan Hai

Nadiya Na Piye Kabhi Apana Jal
Vraksha Na Khaye Kabhi Apne Phal

Aagar Jiska Ang Jale Aur Duniya Ko Meethi Swas De
Aagar Jiska Ang Jale Aur Duniya Ko Meethi Swas De
Deepak Saa Uska Jeevan Hai
Dojo Ko Apna Prakash De
Dojo Ko Apna Prakash De

Dharma Hai Jiska Bhagwat Geeta
Dharma Hai Jiska Bhagwat Geeta
Seva Hi Ved Puran Hai
Vo Sachha Insaan Are Is Dharti Ka Bhagwan Hai

Nadiya Na Piye Kabhi Apana Jal
Vraksha Na Khaye Kabhi Apne Phal

Chahe Koi Gungaan Kare Chahe Kare Ninda Ko
Phoolo Se Koi Satkaar Kare
Kante Chubho Jaaye Koi
Maan Aur Apmaan Dono
Jiske Liye Saman Hai
Vo Sachha Insaan Are Is Dharti Ka Bhagwan Hai

Nadiya Na Piye Kabhi Apana Jal
Vraksha Na Khaye Kabhi Apne Phal

Apne Tan Ka Mann Ka Dhan Ka
Duje Ko De Jo Daan Hai
Vo Sachha Insaan Is Dharti Ka Bhagwan Hai

Nadiya Na Piye Kabhi Apana Jal
Vraksha Na Khaye Kabhi Apne Phal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *