Mujhe Rangde O Rangde Chunariya satrangi – Lyrics

By | March 9, 2017
Mujhe Rangde O Rangde Chunariya satrangi – Lyrics

Mujhe Rangde O Rangde Chunariya satrangi

Mujhe Rangde Mujhe Rangde Mujhe Rangde O Rangreg Chunariya Satrangi

Mujhe Rangde O Rangreg Chunariya Satrangi

Maiya Ko Jake Udau Chunariya Satrangi
Maiya Ko Jake Udau Chunariya Satrangi

Chunariya Satrangi Jai Ma
Chunariya Satrangi Jai Ma

Chunariya Satrangi Chunariya Satrangi
Chunariya Satrangi Chunariya Satrangi

Mujhe Rangde Mujhe Rangde Mujhe Rangde O Rangreg Chunariya Satrangi…