Mann Mast Hua Re Phir Kya Bole – Lyrics

By | February 27, 2017

Mann Mast Hua Re Phir Kya Bole – Lyrics

Mann Mast Hua Re Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Re Phir Kya Bole

Mann Mast Hua Re Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Re Phir Kya Bole

Heera Paya Baandh Gathiriya
Heera Paya Baandh Gathiriya

Hey Bar Bar Vako Kya Khole
Hey Bar Bar Vako Kya Khole

Mann Mast Hua Re Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Re Phir Kya Bole

Halki Thi Jab Chadi Tarajoo
Halki Thi Jab Chadi Tarajoo

Hey Poori Bhayi Re Phir Kya Tole
Hey Poori Bhayi Re Phir Kya Tole

Mann Mast Hua Re Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Re Phir Kya Bole

Surat Laalan Bhayi Matwali
Surat Laalan Bhayi Matwali

Madwa Pee Gayi Un Taule
Madwa Pee Gayi Un Taule

Mann Mast Hua Re Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Re Phir Kya Bole

Hansa Paye Maan Sroovar
Hansa Paye Maan Sroovar

Hey Taal Talaiya Me Kyo Doole
Hey Taal Talaiya Me Kyo Doole

Mann Mast Hua Re Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Re Phir Kya Bole

Tera Sahib Hai Ghat Maahi
Tera Sahib Hai Ghat Maahi

Bahar Naina Kyu Khole
Bahar Naina Kyu Khole

Mann Mast Hua Re Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Re Phir Kya Bole

Kahe Kabira Suno Bhai Sadhu
Kahe Kabira Suno Bhai Sadhu

Sahib Mil Gaya Til Ohle Me
Sahib Mil Gaya Til Ohle Me

Mann Mast Hua Re Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Re Phir Kya Bole