Krishna Jinka Naam Hai – Lyrics

By | February 18, 2017

Krishna Jinka Naam Hai – Lyrics

Krishna Jinka Naam Hai
Gokul Jinka Dhaam Hai
Aise Shri Bhagwan Ko Barambar Pranam Hai

Krishna Jinka Naam Hai
Gokul Jinka Dhaam Hai
Aise Shri Bhagwan Ko
Aise Shri Bhagwan Ko
Barambar Pranam Hai

Yashoda Jinki Maiya Hai
Nandji Ba Bhaiya Hai
Aise Shri Gopal Ko
Aise Shri Gopal Ko
Barambar Pranam Hai

Loot Loot Dadhi Makhan Khayo
Loot Loot Dadhi Makhan Khayo
Gwal Baal Sang Dhenu Charayo
Aise Leela Dham Ko
Aise Leela Dham Ko
Barambar Pranam Hai

Krishna Jinka Naam Hai
Gokul Jinka Dhaam Hai
Aise Shri Bhagwan Ko
Aise Shri Bhagwan Ko
Barambar Pranam Hai

Dhrupad Suta Ko Laaj Bachayo
Rahashgaj Ko Fand Chhudayo
Aise Kripa Dhaam Ko
Aise Kripa Dhaam Ko
Barambar Pranam Hai

Krishna Jinka Naam Hai
Gokul Jinka Dhaam Hai
Aise Shri Bhagwan Ko
Aise Shri Bhagwan Ko
Barambar Pranam Hai

One thought on “Krishna Jinka Naam Hai – Lyrics

Comments are closed.