Evening Bhajan Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu Tere Naam Anek Tu Ek Hi Hai – Lyrics

By | April 6, 2017

Evening Bhajan: Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu Tere Naam Anek Tu Ek Hi Hai – Lyrics

Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu
Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu

Tere Naam Anek Tu Ek Hi Hai
Tere Naam Anek Tu Ek Hi Hai

Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu
Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu

Tere Naam Anek Tu Ek Hi Hai
Tere Naam Anek Tu Ek Hi Hai

Teri Rang Bhoomi Ye Vishva Dhara
Sab Khel Me Male Me Tu Hi To Hai

Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu
Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu

Sagar Se Utha Badal Banke
Sagar Se Utha Badal Banke
Badal Se Phata Jal Ho Kar Ke

Sagar Se Utha Badal Banke
Sagar Se Utha Badal Banke
Badal Se Phata Jal Ho Kar Ke
Phir Nagar Bani Nadiya
Phir Nagar Bani Nadiya
Tere Bhinna Prakar Tu Ek Hi Hai

Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu
Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu

Cheenti Se Anu Parmanu Bana
Sab Jeev Jagat Ka Roop Liya

Cheenti Se Bhi Anu Parmanu Bana
Sab Jeev Jagat Ka Roop Liya

Kahi Parvat Vraksha Vishal Bana
Kahi Parvat Vraksha Vishal Bana
Saundarya Tera Tu Ek Hi Hai

Teri Rang Bhoomi Ye Vishva Dhara
Sab Khel Me Male Me Tu Hi To Hai

Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu
Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu

Yah Divya Dikhaya Hai Jisne
Yah Divya Dikhaya Hai Jisne
Vah Hai Guru Dev Ki Purna Daya
Vah Hai Guru Dev Ki Purna Daya

Tukuda Kar Koi Na Aur Dikha
Tukuda Kar Koi Na Aur Dikha

Bus Mai Aur Tu Sab Ek Hi Hai
Bus Mai Aur Tu Sab Ek Hi Hai

Teri Rang Bhoomi Ye Vishva Dhara
Teri Rang Bhoomi Ye Vishva Dhara
Sab Khel Me Male Me Tu Hi To Hai
Sab Khel Me Male Me Tu Hi To Hai

Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu
Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu

Tere Naam Anek Tu Ek Hi Hai
Tere Naam Anek Tu Ek Hi Hai

Teri Rang Bhoomi Ye Vishva Dhara
Sab Khel Me Male Me Tu Hi To Hai

Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu
Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu

Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu
Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu

Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu
Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu