Bhakti Sangeet Ye Do Akshar Ka Naam Naam Ye Aata Bade Hi Kaam – Lyrics

By | April 10, 2017

Bhakti Sangeet: Ye Do Akshar Ka Naam Naam Ye Aata Bade Hi Kaam – Lyrics

Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Bolo
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Bolo

Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Bolo
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Bolo

Ye Do Akshar Ka Naam
Ye Do Akshar Ka Naam
Naam Ye Aata Bade Hi Kaam
Jape Jaa Radhe Radhe
Rate Jaa Radhe Radhe

Jape Jaa Radhe Radhe
Rate Jaa Radhe Radhe

Jape Jaa Radhe Radhe
Rate Jaa Radhe Radhe

Ye Do Akshar Ka Naam
Ye Do Akshar Ka Naam
Naam Ye Aata Bade Hi Kaam
Jape Jaa Radhe Radhe
Rate Jaa Radhe Radhe

Jape Jaa Radhe Radhe
Rate Jaa Radhe Radhe

Jape Jaa Radhe Radhe
Rate Jaa Radhe Radhe

Jape Jaa Radhe Radhe
Rate Jaa Radhe Radhe

Radha Naam Mitawe Badha
Gupt Rahasmayi Naam Hai Radha
Gupt Rahasmayi Naam Hai Radha

Gupt Rahasmayi Naam Hai Radha
Gupt Rahasmayi Naam Hai Radha

Gupt Rahasmayi Naam Hai Radha
Gupt Rahasmayi Naam Hai Radha

Radha Naam Mitaawe Badha
Radha Naam Mitaawe Badha

Radha Naam Mitaawe Badha
Radha Naam Mitaawe Badha

Haa Ye Shastra Vedo Kaa Saar
Ye Shastra Vedo Kaa Saar
Naam Kar Deta Bhav Se Paar

Jape Jaa Radhe Radhe
Rate Jaa Radhe Radhe

Jape Jaa Radhe Radhe
Rate Jaa Radhe Radhe

Shri Radhe
Jai Radhe

Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Bolo
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Bolo

Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe

Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Bolo
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Bolo

Radha Naam Amagal Haari
Radha Naam Amagal Haari
Paramanad Param Sukhkaari
Paramanad Param Sukhkaari
Paramanad Param Sukhkaari
Paramanad Param Sukhkaari

Radha Naam Amagal Haari
Radha Naam Amagal Haari
Paramanad Param Sukhkaari
Paramanad Param Sukhkaari
Paramanad Param Sukhkaari
Paramanad Param Sukhkaari

Radha Naam
Radha Naam Param Dhan Dhaam
Radha Naam Param Dhan Dhaam
Naam Yahi Terat Nish Din Shaam

Jape Jaa Radhe Radhe
Rate Jaa Radhe Radhe

Jape Jaa Radhe Radhe
Rate Jaa Radhe Radhe

Jai Radhe

Jape Jaa Radhe Radhe
Rate Jaa Radhe Radhe

Radha Naam Ki Masti Bhaari
Radha Naam Ki Masti Bhaari

Chadi Rahe Din Raat Khumari
Chadi Rahe Din Raat Khumari

Radha Naam Ki Masti Bhaari
Radha Naam Ki Masti Bhaari

Chadi Rahe Din Raat Khumari
Chadi Rahe Din Raat Khumari

Radha Naam
Radha Naam
Radha Naam Bada Anmol
Radha Naam Bada Anmol
Naam Rash De Harday Pat Khol

Jape Jaa Radhe Radhe
Rate Jaa Radhe Radhe

Jape Jaa Radhe Radhe
Rate Jaa Radhe Radhe

Jape Jaa Radhe Radhe
Rate Jaa Radhe Radhe

Jape Jaa Radhe Radhe
Rate Jaa Radhe Radhe

Shri Radhe
Jai Radhe

Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Bolo
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Bolo

Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe

Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Bolo
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Bolo

Rom Rom Yahi Naam Ramale
Rom Rom Yahi Naam Ramale

Radha Radha Sunle Gaale
Radha Radha Sunle Gaale

Rom Rom Yahi Naam Ramale
Rom Rom Yahi Naam Ramale

Radha Radha Sunle Gaale
Radha Radha Sunle Gaale

Haa Radha Radha Sunle Gaale
Radha Radha Sunle Gaale

Haa Bhalo Lagena
Bhalo Lagena
Bhalo Lagena Mukh Me Chaand
Bhalo Lagena Mukh Me Chaand
Madhup Ras Naasle To Naam

Jape Jaa Radhe Radhe
Rate Jaa Radhe Radhe

Jape Jaa Radhe Radhe
Rate Jaa Radhe Radhe

Ye Do Akshar Ka Naam
Ye Do Akshar Ka Naam
Naam Ye Aata Bade Hi Kaam
Jape Jaa Radhe Radhe
Rate Jaa Radhe Radhe

Jape Jaa Radhe Radhe
Rate Jaa Radhe Radhe

Jape Jaa Radhe Radhe
Rate Jaa Radhe Radhe

Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Bolo
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Bolo

Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe

Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Bolo
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Bolo