Anmol Bhajan Karmo Ki Hai Ye Maya Karmo Ke Khel Saare Karmo Ke Iss Jahan Me Kya Kya Ajab Nazare – Lyrics

By | April 17, 2017

Anmol Bhajan: Karmo Ki Hai Ye Maya Karmo Ke Khel Saare Karmo Ke Iss Jahan Me Kya Kya Ajab Nazare – Lyrics

Karmo Ki Hai Ye Maya Ho
Karmo Ke Khel Saare
Karmo Ke Iss Jahan Me
Kya Kya Ajab Nazare
Kya Kya Ajab Nazare
Karmo Ki Hai Ye Maya

Karmo Ki Hai Ye Maya Ho
Karmo Ke Khel Saare
Karmo Ke Iss Jahan Me
Kya Kya Ajab Nazare
Kya Kya Ajab Nazare
Karmo Ki Hai Ye Maya

Karmo Se Hi Bane Hai
Takdeer Aadmi Ki
Takdeer Aadmi Ki
Insaan Jahan Me Aaata
Insaan Jahan Me Aaata
Karmo Ke Hi Sahare
Karmo Ke Hi Sahare
Karmo Ki Hai Ye Maya

Koi Raja Koi Bikhchhuk
Sab Karma Ke Tamaashe
Koi Raja Koi Bikhchhuk
Mahalo Me Rahata Koi
Mahalo Me Rahata Koi
Koi Phirte Maare Maare
Koi Phirte Maare Maare
Koi Phirte Maare Maare
Koi Phirte Maare Maare

Karmo Ki Hai Ye Maya

Koi Sant Koi Daaku
Koi Chheene Koi Baante
Koi Sant Koi Daaku
Koi Chheene Koi Baante
Koi Sant Koi Daaku
Koi Chheene Koi Baante
Koi Jeete Saari Dunia
Koi Jeete Saari Dunia
Aur Koi Sabse Haare
Aur Koi Sabse Haare

Koi Jeete Saari Duniya
Koi Jeete Saari Duniya
Aur Koi Sabse Haare
Aur Koi Sabse Haare
Aur Koi Sabse Haare
Aur Koi Sabse Haare

Karmo Ki Hai Ye Maya

Majdoor Dekho Bhukha
Koi Bin Kare Hi Khaye
Koi Roshni Ko Tarshe
Koi Roshni Ko Tarshe
Koi Lootta Nazare
Koi Lootta Nazare
Karmo Ki Hai Ye Maya

Sab Karm Ki Hi Hai Maya
Ab Tak Koi Na Jaane

Tum Karm Ese Karna
Deve Sabhi Duae
Deve Sabhi Duae

Karmo Ki Hai Ye Maya
Karmo Ki Hai Ye Maya

Karmo Ki Hai Ye Maya
Karmo Ki Hai Ye Maya