Achraj Dekha Bhari Re Sadhu Achraj Dekha Bhari Re – Lyrics

By | May 19, 2017

Achraj Dekha Bhari Re Sadhu Achraj Dekha Bhari Re – Lyrics

Achraj Dekha Bhari Re Sadhu
Achraj Dekha Bhari Re

Achraj Dekha Bhari Re Sadhu
Achraj Dekha Bhari Re

Gagan Beech Amrat Ka Kua
Jhare Sada Sukh Kari Re

Pangu Purush Chade Bin Seedi
Peeve Bhar Bhar Jhari Re

Achraj Dekha Bhari Re Sadhu
Achraj Dekha Bhari Re

Bina Bajaye Nish Din Baje
Ghanta Shankh Nagari Re

Bahara Sun Sun Mast Hot Hai
Tan Ki Khabar Bisaari Re

Achraj Dekha Bhari Re Sadhu
Achraj Dekha Bhari Re

Bin Bhoomi Ke Mahal Bana Hai
Ta Me Jyot Ujaari Re

Andha Dekh Dekh Sukh Pave
Baat Batave Saari Re

Achraj Dekha Bhari Re Sadhu
Achraj Dekha Bhari Re

Jeeta Mar Kar Ke Phir Jeeve
Bin Bhojan Bal Dhari Re

Brahmanand Sant Jan Virla
Samjhe Baat Humari Re

Achraj Dekha Bhari Re Sadhu
Achraj Dekha Bhari Re

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *